Es posen en servei alguns tràmits d’autorització i informe en l’àmbit de Carreteres de la Generalitat de Catalunya

road-1683518__340

A partir d’avui EACAT permetrà realitzar telemàticament els tràmits de sol·licitud d’autorització i informe als diferents Serveis Territorials de Carreteres de les obres o actuacions que es duguin a terme en l’àmbit de les seves competències.

També s’enviaran telemàticament per aquest mitjà la còpia de les resolucions d’autorització que atorguin els diferents serveis territorials als particulars, a l’Ens local competent.

Els gestors d’EACAT trobaran aquest servei amb la denominació “Actuacions zona protecció de carreteres”.