Les subvencions pel Programa 30 Plus es poden sol·licitar per EACAT

compass-1031466__180El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través del Programa 30 Plus promou la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys; amb un baix nivell formatiu i en situació d’atur. Aquestes persones es promocionaran formant-les amb les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per aconseguir aquest objectiu se subvencionaran les actuacions següents:

  • La prospecció i assessorament d’empreses.
  • L’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
  • La formació adaptada a les necessitats del lloc de treball i a les necessitats del participant.
  • L’experiència professional mitjançant contracte laboral.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “SOC – Programa 30 Plus“.