El Consorci Administració Oberta de Catalunya, com tots els prestadors de serveis de certificació, té l’obligatorietat d’emetre els seus certificats en claus de 2.048 i amb algorismes de SHA256 a partir de l’1 de gener de 2017.

El Consorci AOC, des de l’any 2011 ja emet els seus certificats en claus de 2048 i des d’1 d’octubre de 2015 els certificats de dispositiu i d’aplicació, així com les entitats de certificació intermitges ja són fetes amb algoritmes de SHA2.

En els proper mesos i fins a gener de 2017 estarem treballant per tal d’oferir els certificats personals amb els algorismes de SHA2.

Us facilitem un nou paquet de certificats amb aquest nou algorisme. És molt important que aneu fent proves amb aquests nous certificats perquè s’han detectat incompatibilitats sobretot amb els sistemes operatius obsolets. Podeu consultar les taules de compatibilitat que hem realitzat.

Els certificats generats amb SHA1 continuaran sent vàlids fins a la seva caducitat.

Per a qualsevol qüestió al respecte podeu contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari.