Les sol·licituds de les subvencions per a Projectes Singulars de Garantia Juvenil per al 2016 es poden tramitar a EACAT

joves-1556566_960_720L’objectiu dels Projectes Singulars és donar cabuda a aquells projectes que, perseguint els mateixos objectius que les convocatòries del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha endegat, proposen metodologies o models d’intervenció diferents que no tenen cabuda en aquestes, articulant serveis per a joves inscrits al registre de la Garantia Juvenil i que abordin la seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diversos i/o en àmbits i territoris molt concrets.

Els projectes que es duguin a terme s’han d’emmarcar dins dels objectius temàtics establerts a les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya – Garantia Juvenil 2014-2020, mitjançant la combinació de dues o més de les actuacions encabides a les següents mesures:

  • Mesures de suport a l’activació
  • Mesures de millora de l’ocupabilitat
  • Mesures de foment de l’emprenedoria
  • Mesures de suport a la contractació

Els projectes han d’establir un conjunt d’activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics, que en base a una adequada lògica d’intervenció, demostri els vincles causals entres les diferents accions, els productes i els resultats previstos, considerant els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions.

S’entendrà que tenen un caràcter singular aquells projectes que a més de no tenir cabuda en cap altra convocatòria, compleixin, entre d’altres, algun dels següents requisits:

  • Metodologia innovadora en què s’articulen les actuacions.
  • Adaptació per les especificitats d’un territori de les actuacions preestablertes en altres programes.
  • Adaptació per les especificitats d’un sector productiu de les actuacions preestablertes en altres programes.
  • Qualsevol altre plantejament de singularitat que proposi una entitat i que inequívocament es demostri que no tingui cabuda en cap altra convocatòria.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *