Ja podeu sol·licitar les subvencions de joventut a EACAT

girl-438139__180La Direcció General de Joventut ha convocat les seves subvencions per a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que eleaborin els ens locals de menys de 20.000 habitants i que disposin de Pla Local de Joventut (PLJ).

Podeu sol•licitar aquestes subvencions tots els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consorcis constituïts per ens locals, els patronats municipals i altres organismes autònoms, de menys de 20.000 habitants, que tinguin Pla Local de Joventut vigent. Únicament en el cas dels ens locals de menys de 3.000 habitants no és indispensable tenir Pla Local de Joventut.

Tota la informació sobre el tràmit i, especialment, les fitxes oficials que cal annexar al formulari de sol·licitud EACAT, en les que s’ha de reflectir el contingut del projecte i el pressupost es poden trobar al portal de tràmits de la Generalitat, a l’apartat Subvencions a ens locals per a projectes d’activitats adreçades a joves.