La subvenció FORM 2016 es pot sol·licitar a EACAT

compostador_513609_960_720
Ja podeu sol·licitar la subvenció  per a la projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) per a l’any 2016.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2016.

Trobareu més informació a les bases de la convocatòria.