S’obre la convocatòria PUOSC, 2016-2017, per a despeses de mateniment

eines-575622__180Mitjançant el Decret 273/2016, de 12 de juliol, s’obre la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 i s’aproven les seves bases reguladores.

El termini per presentar les sol·licituds va de 15 de juliol a 12 de setembre de 2016 (ambdós inclosos).

Les sol·licituds es faran a través de la plataforma EACAT.