EACAT permet sol·licitar informes previs d’acord amb l’article 7.4 de la RSAL

A partir del dia 11 de juliol es trobarà a la plataforma EACAT el servei “GAH – Informes previs d’acord amb l’art. 7.4 de la RSAL”, mitjançant el qual es podran vehicular les sol·licituds dels ens locals, per tal que aquests puguin exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.