Podeu sol·licitar a EACAT les subvencions del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria (PIFE 2016)

bombeta_idea-978882__180

El 7 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC la convocatòria de les subvencions del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria, emmarcat al Programa Catalunya Emprèn.

  • La línia A vol donar suport integral a la creació d’empreses com a resposta al col·lectiu d’emprenedors que emprèn per necessitat i genera projectes d’autoocupació.
  • La linia B promou una emprenedoria orientada al creixement i basada en la innovació, la tecnologia i els nous models de negoci des de les fortaleses dels territoris.

Ambdues línies les poden portar a terme els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya, les entitats sense finalitat de lucre, les universitats o entitats que en depenguin i les escoles de negocis, els col·legis professionals i els gremis.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 22 de juliol d’enguany i els ens locals han de fer la sol·licitud per EACAT, a través del servei “EMC – PIFE – Foment de l’emprenedoria 2016”.