El Consorci AOC, des de l’any 2011 ja emet els seus certificats en claus de 2048 i des d’1 d’octubre de 2015 els certificats de dispositiu servidor, així com les entitats de certificació intermitges estan protegits amb algoritmes de SHA2.

En els proper mesos i fins a gener de 2017 estarem treballant per tal d’oferir els certificats personals  i d’aplicació amb els algorismes SHA2.

Us facilitem un nou paquet de certificats amb aquest nou algorisme. És molt important que aneu fent proves amb aquests nous certificats perquè s’han detectat incompatibilitats sobretot amb els sistemes operatius obsolets. Podeu consultar les taules de compatibilitat que hem realitzat.

Els certificats generats amb SHA1 continuaran sent vàlids fins a la seva caducitat.

Per a qualsevol qüestió al respecte podeu contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari.