La Generalitat de Catalunya aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs

20160621_Codi.JPG_151667860El Govern ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, recollit a l’actual Pla de Govern.

El Codi s’aplica als alts càrrec i als directius del sector públic, i estableix vint-i-quatre principis ètics i regles de conducta recollits de forma molt concisa per tal de facilitar-ne l’aplicació. El document es fonamenta en dos blocs d’actuació: el comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.

Entre les normes incloses destaca una regulació més precisa i estricta del conflicte d’interès; l’obligació d’abstenir-se d’acceptar regals i de no admetre pagaments de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’empreses privades o particulars; presentació en el moment del nomenament i cessament de les declaracions patrimonials; o fer públiques a l’agenda oficial les reunions amb els grups d’interès, que no es podran celebrar si el grup d’interès no està inscrit al Registre.

En relació amb el sector públic local, a l’empara del Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de governs transparents de Catalunya),  s’ha constituit un comitè de treball per elaborar un model de codi de conducta d’alts càrrecs adaptat als ens locals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *