Disponible a EACAT la sol·licitu de l’informe d’usos i obres provisionals

Plaça Espanya-427998__180Els ens locals disposen del nou tràmit per sol·licitar a la comissió territorial d’urbanisme l’informe preceptiu sobre aspectes de legalitat dels usos i les obres provisionals, article 65 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.