El servei de delimitacions municipals es troba a EACAT

fita-1326599__180A partir del 5 de setembre de 2016 els ajuntaments podran realitzar els tràmits de delimitacions municipals davant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a través de la plataforma EACAT.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “GAH- Delimitacions municipals”.