Validador: incidència detectada en la validació de certificats d’FNMT (17/06/2016 7:50h)

Us informem s’ha detectat que per problemes aliens al Consorci AOC, des de les 7:50h d’aquest matí no es poden validar certificats de la FNMT.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.