Estandardització dels noms dels ens al Perfil de Contractant

Per a una millor gestió interna dels perfils de contractant, s’ha procedit a estandarditzar els noms d’alguns ens tot i respectant la denominació proporcionada al donar-se d’alta. En concret s’ha canviat de majúscules a minúscules excepcionant els noms o sigles comercials.