Actualitzat el manual d’usuari del Registre Públic de Contractes (abril 2016)

La darrera versió del manual d’usuari del Registre Públic de Contractes està disponible al Portal de Suport d’e-contractació.