Ja podeu sol·licitar les subvencions per al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna

Ja podeu presentar les sol·licituds corresponents a la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

El termini serà fins el 31 de juliol de 2016.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “ACA – Subvenció transport aigua amb cisternes 2016”.