Reestructuració de la codificació DIR3 de les entitats de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Com a conseqüència de la reestructuració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la codificació de les unitats orgàniques (DIR3) de bona part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic, que assigna automàticament el Directorio Común, gestionat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha canviat.

Per aquest motiu, les unitats orgàniques afectades tenen ja disponibles els nous codis DIR3 que identifiquen l’Oficina Comptable, l’Òrgan Gestor i la Unitat Tramitadora. Aquests nous codis DIR3 hauran d’aparèixer a les factures que es presentin.

En l’apartat factura electrònica del web del Departament de Vicepresidència, d’Economia i d’Hisenda s’informa de la nova relació de combinacions de codis DIR3,  així com una nota informativa sobre aquests canvis:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/

Per qualsevol dubte podeu contactar a través de l’Oficina d’Impuls a la factura electrònica gefact.eco@gencat.cat.