Via Oberta: Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals

Us recordem que el nou servei de consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals entrarà en funcionament el proper 17 de març de 2016, però el formulari per sol·licitar-lo ja es troba a la vostra disposició:

Sobre la pregunta que ens han fet molts organismes, de si aquest nou servei substituirà o no al d’inexistència d’antecedents penals, la resposta dependrà de la finalitat per a la qual s’hagi de realitzar la consulta. En concret, si la consulta s’ha de realitzar en el marc d’allò establert a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada por la Llei 26/2015, de 28 de juliol –és a dir, l’obligació d’aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals a tots el professionals que treballin en contacte habitual amb menors–, la consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals substitueix la consulta d’inexistència d’antecedents penals; ja que la Disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015, deia que mentre no entrés en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació seria emesa pel Registre Central de Penats.

Per a més informació consulteu la carta de serveis d’antecedents penals.