787 ajuntaments catalans ja disposen dels tràmits electrònics per iniciar la tramitació d’activitats empresarials, en el marc de la Finestreta Única Empresarial (FUE)

Des de l’entrada en vigor el passat 13 d’agost de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, el Consorci AOC ha ofert al món local tots els elements necessaris per a què un Ajuntament, pugui complir amb tots els requisits per esdevenir FUE mitjançant el servei FUE Local i e-TRAM.

Concretament, el passat mes de setembre vam iniciar els treballs oferint l’automatització dels tràmits de Declaració responsable d’obertura, Comunicació prèvia d’obertura i Informe previ d’incendis, tot posant-los a disposició dels ciutadans al catàleg de tràmits (e-TRAM) de cada ajuntament.

Aquest passat febrer s’ha desplegat la segona fase dels treballs, que han consistit en l’automatització de sis nous tràmits FUE al catàleg e-TRAM de cada ajuntament, així com la incorporació dels enllaços a Canal Empresa” i la Cerca guiada de Tràmits” mitjançant bàners. També s’ha resolt la connexió d’aquests tràmits a la Cerca guiada de Tràmits” que ofereix Canal Empresa.

Amb tot plegat actualment 787 ajuntaments catalans ja donen compliment als requisits bàsics associats a la Llei de simplificació per esdevenir FUE, i n’hi ha 19 més en fase avançada dels treballs.

Paral·lelament també s’ha complementat el servei amb un seguit de recursos com guies tècniques amb modelatge de tramitacions, o taules tècniques específiques de classificació.

En relació a la taula de classificació d’activitats, -un altre dels recursos claus que el servei FUE Local ofereix-, us comuniquem que a data d’avui s’ha publicat a Canal Empresa la darrera versió de la taula amb les correccions ens els següents apartats (veure pàgina 29):

1) Aclariment dels tràmits municipals relacionats amb les activitats que resten classificades per normativa sectorial o que requereixen realitzar informe previ d’incendis.

2) Aclariment sobre els hotels de 20 places i la seva classificació.

Per les Administracions Locals que en els vostres espais d’informació municipal enllaceu amb la taula d’activitats, us  recomanem que l’enllaceu amb el link que us adjuntem, perquè d’aquesta manera, sempre estareu oferint la darrera versió de la taula de classificació i per tant, la informació serà la mateixa que la que està penjada a Canal Empresa.

http://canalempresaweb.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Taula_de_classificacio_dactivitats_Llei_simplificacio.pdf

A continuació mostrem també un mapa amb l’estat actual de desplegament del servei FUE Local al territori:

mapa FUE

Si el vostre ajuntament no és encara FUE, al següent enllaç us expliquem detalladament com podreu ser-ne.

Si per contra veieu al mapa que el vostre ajuntament apareix com actiu però a la pràctica observeu que al web no apareixen els tràmits, possiblement sigui perquè esteu utilitzant una pàgina pròpia de descripció diferent al catàleg e-TRAM per defecte. En aquest cas us caldrà entrar al catàleg general e-TRAM del vostre ens, i copiar la descripció i/o enllaços dels formularis i adequar el vostre web / seu electrònica. Per aquest tema o altres associats al funcionament de l’e-TRAM, al Portal de Suport del servei disposeu de més informació.