Modificacions en el servei de peticions d’exàmens a l’EAPC

A partir del dijous 25 de febrer de 2016 les trameses d’exàmens des de l’EAPC ja no s’enviaran de manera xifrada. Aquesta modificació és conseqüència dels canvis en la política general de certificació, les condicions generals d’emissió i la jerarquia de certificació del Consorci AOC.

Per aquest motiu, la seguretat i control d’accés a les trameses d’exàmens es durà a terme a través dels perfils i permisos propis de la plataforma EACAT. Per tal de poder accedir al servei de petició d’exàmens i al contingut de les trameses cal que prèviament el gestor d’usuaris d’EACAT de cada ens assigni els permisos adients als usuaris degudament autoritzats.

Donades les especials necessitats del tràmit, caldrà assignar els permisos de Signador, Editor i Visualitzador de forma individual, i signant amb T-CAT aquesta assignació de rols.

A partir de l’entrada en funcionament del nou servei, el dijous 25/02/2016, s’eliminaran tots els permisos actuals d’accés al servei “EAPC – Petició d’exàmens”, i per tant caldrà que les persones autoritzades a fer les peticions i accedir a les trameses d’exàmens sol·licitin al seu gestor d’EACAT que els assigni els permisos adients. L’assignació d’aquests permisos per part del gestor requerirà de signatura electrònica i quedarà registrada a la plataforma, per garantir la seguretat.