e.FACT incorpora la visualització del número d’expedient

El servei e.FACT ha incorporat el contingut del número d’expedient en el portal del receptor. D’aquesta manera, gestor pot visualitzar aquest camp en el detall de la factura o crear filtres de cerca segons aquesta informació. El número d’expedient també es mostra en el contingut del rebut electrònic.