Us informem que la incidència que es va produir en el registre d’assentaments, entre dilluns 22/02/2016  i ahir 23 /02/2016, va estar resolta durant el dia d’ahir.

Les trameses realitzades a través de formularis PDF que no es van poder enviar per error en el moment de l’enviament, cal que les torneu a trametre.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport de l’EACAT