Via Oberta: Nou certificat d’inexistència d’antecedents penals

Us informem que des del dia 7/2/2016 ja es troba operativa la nova consulta d’inexistència d’antecedents penals de Via Oberta. El que s’obté amb aquesta consulta és una certificació negativa de comissió de delictes emesa pel Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia. En cas que el ciutadà tingui antecedents, la consulta retorna un missatge en el qual s’informa a l’administració requeridora que ha de demanar-li al ciutadà que sol·liciti un Certificat d’antecedents penals a l’oficina de Justícia corresponent.

Aquest servei permetrà a les administracions públiques catalanes donar compliment a allò establert a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la L26/2015,  –és a dir, l’obligació d’aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals a tots el professionals que treballin en contacte habitual amb menors–, sense que l’esmentat certificat l’hagi d’aportar el propi ciutadà.

Val a dir que, mentre no entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals (en principi, l´1 de març de 2016), la certificació serà emesa pel Registre Central de Penats, tal i com es preveu a la Disposició transitòria quarta de la L26/2015, de 28 de juliol.

Més informació a la Carta de Servei:

http://www.aoc.cat/content/download/48449/76789/file/CS_RCP.pdf

Comentaris

 • Jordi Vicens ha dit:

  Entenc que aquest servei no està limitat només per a l’obtenció dels certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals sinó que també pot servir, per exemple, per a l’obtenció de la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos on també s’exigeix el certificat d’inexistència d’antecedents penals. És correcte?

  • Ana Navarro ha dit:

   Benvolgut Jordi,
   Sempre que en un procediment administratiu el ciutadà hagi de demostrar que no ha estat condemnat per delicte –per exemple, en l’obtenció de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos–, l’administració reguladora del procediment pot establir que el document que acreditarà l’esmentat requisit serà el certificat d’inexistència d’antecedents penals emès pel Registre Central de Penats.

   Però, insistim, la substitució de la presentació d’un certificat d’antecedents penals “en paper” o la declaració jurada de no haver estat condemnat, etc. per la consulta telemàtica d’inexistència d’antecedents penals al Registre Central de Penals, l’ha d’establir la pròpia administració que regula el tràmit i així ho ha de fer constar tant a les bases reguladores del procediment com als formularis de sol·licitud.

 • Juanjo Piquer ha dit:

  Bona tarda,

  Des del nostre Ajuntament hem sol.licitat poder fer a través del Via Oberta tant la consulta d’inexistència d’antecedents penals com la de no constar al RDS. Concretament, ens demaneu
  – A la casella de la normativa que regula el tràmit, també s’ha d’indicar la normativa reguladora específica del tràmit on es requereix la consulta de les dades del RDS, en aquest cas les bases reguladores, la resolució, decret, convocatòria del procés selectiu actual que us crea la necessitat de consultar aquestes dades.
  Us demanen, doncs, que:
  – Ens envieu i adjunteu la normativa concreta que us crea la necessitat de la consulta sol•licitada i el formulari o document que utilitzeu per recollir el consentiment dels aspirants en el procés selectiu.

  Creiem que hem posat tota la normativa que regula aquestes peticions, però potser hauriem de fer una resolució d’alcaldia on es constati la necessitat de fer aquestes consultes i un document on es reculli el consentiment?

  Amb això seria suficient?

  • Núria Mombiela ha dit:

   Bon dia,
   El vostre ens té dues peticions requerides a Via Oberta. Una per accedir a les dades del Registre Central de Penats, núm. 13861 de l’eina de gestió; i una altra, per accedir a les dades del Registre de Delinqüents Sexuals, núm. 13838.
   Traslladem la vostra petició de canal i us donem la resposta adequada a cada servei sol·licitat a través de l’eina de gestió. Atentament,

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *