Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda una  nota informativa  sobre el règim de tutela financera dels ens locals, per a l’exercici de 2016.