Codis INE10 dels Departaments de la Generalitat

Per a tots aquells Ens que teniu Registre Unificat, es molt probable que necessiteu conèixer els INE10 dels Departaments, ja que en cas que us facin algun registre, només us enviarem el INE10 des del MUX. Per aquest motiu us adjuntem una relació dels INE10 dels Departaments de la Generalitat que s’enviaran des del MUX, on podreu observar que hi ha un nou Departament (Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència) i quatre canvis de nom. La resta de noms queden igual i tots els INE10 també (a excepció, òbviament, del INE10 del nou Departament).

INE10 Nom nou Nom antic
9610210007 Departament de la Presidència
9610210014 Departament d’Empresa i Coneixement Departament d’Empresa i Ocupació
9610420002 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Departament de Governació i Relacions Institucionals
9610550006 Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda Departament d’Economia i Coneixement
9610680001 Departament d’Ensenyament
9610740003 Departament de Cultura
9610800000 Departament de Salut
9610930008 Departament de Territori i Sostenibilitat
9611070005 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
9611290004 Departament de Justícia
9611660009 Departament d’Interior
9612050006 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Departament de Benestar Social i Família
9612050007 Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

 
Qualsevol dubte que tingueu us podeu posar en contacte amb Suport a Integració a suport.integracio@aoc.cat