S’inicia a través d’EACAT la tramitació del Servei de primera acollida a Catalunya

S’ha iniciat la tramitació del Servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya mitjançant EACAT. Aquest servei requereix la intervenció dels ens locals i la Direcció General per a la Immigració (en endavant DGI), per això s’han desenvolupat els tràmits següents:

* La sol·licitud al servei de primera acollida i altres comunicacions, per part dels ens locals.
* La proposta del certificat d’acollida, per part de la DGI.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “BSF – Primera Acollida a Catalunya“.