La “Tramesa de les actes i dels acords dels ens locals” inclou tres nous tràmits

S’han habilitat tres nous tràmits dins del servei “Tramesa de les actes i els acords dels ens locals” d’EACAT:

 • Tramesa d’ordenances no fiscals o reglaments
 • Tramesa d’ordenances fiscals
 • Tramesa de mocions

Les dues primeres trameses donen compliment a l’article 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny

La tramesa de mocions dóna compliment a l’article 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Comentaris

 • M. Isabel Pelayo Domínguez ha dit:

  Bon dia,
  Atès que la el nou tràmit de “Tramesa d’ordenances no fiscals o reglaments” és per donar compliment a l’article 65 del ROAS, hem d’entendre que fent la tramesa per l’EACAT l’expedient s’envia a l’Estat i a la Generalitat, o només resta complert pel que respecta a la Generalitat?
  Gràcies

 • Núria Giró ha dit:

  Bon dia,

  M’heu passat informació relativa a què dins del servei “Tramesa de les actes i els acords dels ens locals” d’EACAT, s’hi han afegit aquests tràmits:

  Tramesa d’ordenances no fiscals o reglaments
  Tramesa d’ordenances fiscals
  Tramesa de mocions

  Podríeu confirmar-me que és obligat que cada vegada que s’aprovi algun d’aquests tràmits, s’ha de trametre per l’eacat, tal i com es fa amb l’acta?

  Gràcies.

  Núria Giró

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *