Xavier Marcet: “Innovar és aprendre a mirar el món amb solucions diferents”

XMUs oferim un extracte de la intervenció de Xavier Marcet al II Congreso Iberoamericano de Innovación pública, Novagob2015 que es va celebrar el 5 i 6 d’octubre de 2015 a Santa Cruz de Tenerife.

Destaquem algunes de les seves intervencions de la seva conferència “Crear valor público desde la innovación:

  • ‘La innovació no està en els processos, està en les mirades’
  • ‘Innovar és aprendre a mirar el món amb solucions diferents’
  • ‘La creativitat és connectar coses que no són evidents. És el que genera innovació’
  • ‘Innovació incremental és millora contínua; Innovació radical és crear coses que no existeixen, ex. Bicing; Innovació disruptiva és trencar les regles del joc, ex. Airbnb’
  • ‘Aquells que saben molt d’un sector no són necessàriament els que innoven. Ex. Barnes & Noble i Amazon o Sony i iTunes’ i ‘els empleats públics som els que més sabem d’administració’.
  • ‘La resistència al canvi serà enorme però la inèrcia del canvi serà major’
  • ‘Si us plau, no fem plans d’innovació. Creem exemples d’innovació, organitzem dinàmiques d’innovació, identifiquem els reptes d’innovació i focalitzem-ho cap a ells.’
  • ‘Necessitem un Public Innovation Canvas, eines específiques d’innovació per a la creació de valor públic’
  • ‘No barregem innovació i participació ciutadana. Hem d’observar molt als ciutadans, empatitzar amb ells, posar-nos al seu lloc, sense preguntar-los’; ‘fem prototipus i a partir d’aquests demanem als ciutadans que co-creïn amb nosaltres’.