Canvi de certificat en la signatura de la resposta de la PCI

El dimecres vinent 18 de novembre es canviarà el certificat amb el que signem les respostes xml de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI), ja que l’actual certificat que s’utilitza expira el dia 21 de novembre.

Si esteu integrats mitjançant serveis web amb la PCI, convindria que reviseu al vostre truststore si teniu el certificat amb número de sèrie 3EB902640EB298A74ECA4B6D030C88A3 directament. Si es així, hauríeu de configurar les arrels EC-SAFP i EC-ACC. De fet, aquesta es la recomanació que es fa des del Consorci AOC, per permetre la confiança en tots els certificats emesos per aquestes arrels. Així es com està el nostre client d’exemple de la PCI. Si ja disposeu de les CA al truststore, el canvi hauria de ser transparent per vosaltres.

Qualsevol dubte us podeu adreçar com sempre a suport.integracio@aoc.cat