Jornada sobre la Llei de simplificació de l’activitat administrativa

El proper 5 de novembre se celebra la Jornada sobre la “Llei de Simplificació de l’activitat Administrativa” a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat.

La Llei regula un canvi de model en la relació entre l’Administració i les empreses basat en la confiança en l’empresariat i en la reducció de les barreres administratives, i estableix com a règims generals d’intervenció la comunicació prèvia i la declaració responsable.

La Jornada està destinada a personal directiu, comandaments, personal tècnic de les administracions públiques catalanes i altres persones amb responsabilitat o vinculades a la regulació i tramitació de les activitats econòmiques.

Podeu consultar més informació.