El ajuts a la gestió forestal sostenible es podran sol·licitar fins el 13 de novembre

Del 9 d’octubre fins al 13 de novembre (ambdós inclosos) podeu sol·licitar a la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els ajuts per a la realització de les següents actuacions de redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, per a la millora de la xarxa viària forestal, les actuacions silvícoles de millora i la prevenció d’incendis forestals.

La presentació de les sol·licituds i la resta de tràmits que se’n derivin s’han de realitzar a través d’aquest portal en els serveis següents:

– Gestió forestal sostenible. Ajuts per a la redacció i revisió d’IOF
– Gestió forestal sostenble. Ajuts a la xarxa viària
– Gestió forestal sostenible. Ajuts per a les actuacions silvícoles
– Gestió forestal sostenible. Ajuts per a la prevenció d’incendis