El servei FUE Local, mitjançant l’e-TRAM, aproxima els ajuntaments al compliment de la Llei 16/2015 de simplificació

El passat 24 de juliol de 2015 es va publicar la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Amb aquesta nova Llei, en vigor des del 13 d’agost de 2015, es regulen de forma explícita règims d’intervenció que afecten a l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques que fins el moment estaven a expenses de cada ajuntament. Concretament les activitats que la llei classifica al seu annex com innòcues i de baix risc, resten subjectes a règim de comunicació prèvia d’obertura i declaració responsable d’obertura, i en alguns dels casos s’exigeix també disposar d’un informe previ en matèria d’incendis.

Tal i com ja es va avançar en entrades anteriors, per a resoldre aquest aspecte des del passat 1 d’octubre des del Consorci AOC s’ha facilitat l’alta automàtica d’aquests 3 tràmits a 744 ajuntaments que disposen de l’e-TRAM amb instància genèrica activada.

Si a aquests 744 ajuntaments afegim els 25 que havien sol·licitat prèviament l’alta al servei FUE Local (que ofereix fins a 17 tràmits associats a la tramitació d’activitats empresarials), actualment són 769 els ajuntaments amb solucions de l’AOC (via e-TRAM o solució pròpia), que tenen a disposició de la ciutadania els tràmits electrònics per a complir amb la Llei 16/2015 de simplificació.

Què he de fer si no disposo dels tràmits ?
Els ajuntaments que disposen d’e-TRAM però no tenen activa la instància genèrica no ha sigut possible oferir-los-hi aquests tràmits per defecte. Tot i això també els poden sol·licitar mitjançant el formulari d’alta o modificacions del servei e-TRAM, o via el servei FUE Local, on l’oferta de tràmits disponibles sobre e-TRAM augmenta fins a 17.

Pel que fa als ajuntaments que prefereixen oferir aquests tràmits a través dels seus propis mitjans (i per tant no utilitzar l’e-TRAM), hauran de parametritzar-los i posar-los a disposició dels ciutadans des de la seva plataforma de tramitació per, a posteriori, connectar-los amb Canal Empresa, mitjançant una integració simplificada que proveeix el Consorci AOC.

Finalment destacar que els següents passos del servei FUE Local seran avançar perquè els ajuntaments que disposen de l’e-TRAM puguin esdevenir FUE abans del 13 de febrer de 2016, tal i com determina la Llei 16/2015. Sobre aquest punt us mantindrem informats de l’evolució dels treballs.

Més informació sobre el servei FUE Local.