Canvis a la missatgeria de MUX Registre Unificat

Degut a unes modificacions dels esquemes de les dades específiques del MUX, es requereix a tots els integradors del MUX a revisar les seves integracions.

Els canvis que s’han fet als esquemes que hi havia fins ara son els següents (els podeu demanar a suport.integracio@aoc.cat):

  • Afegir el camp DescriptorTramit destinat a contenir dades identificatives del tràmit al qual correspon l’assentament.
  • Afegir el camp ViaPresentacio (només Entrades) destinat a identificar la via de presentació de l’assentament.
  • Afegir el camp URLAplicacio al bloc d’ofici (just després del camp Observacions).
  • Afegir el camp GUID al bloc de dades del Document.
  • Afegir el camp ViaTramesa (només Sortides) destinat a identificar la via de tramesa de l’assentament.
  • Afegir el camp VATNumber com a choice per a l’identificador de persona jurídica.

Els camps VATNumber i GUID es traslladen des d’alguna aplicació del Consorci AOC tant als registres EACAT, ERES, SARCAT com també als Registres unificats. Per tant es important que els Ens que disposeu de Registre unificat actualitzeu el servei.

La resta de camps encara no els estan enviant les aplicacions del Consorci AOC, però es poden anar incloent a les vostres aplicacions de manera que quan els integradors s’actualitzin, ja tindreu la feina feta.

Només ha canviat l’schema de petició i per obtenir el nou esquema cal que el demaneu a suport.integracio@aoc.cat