La Diputació de Castelló, un exemple de bones pràctiques en licitació electrònica

El passat 11 de setembre de 2015 a les 09.00 hores, la Diputació de Castelló va realitzar una obertura de pliques del seu contracte de neteja de forma electrònica i retransmesa via Internet. Tot el procés de licitació es va realitzar a través de mitjans electrònics i utilitzant la solució de VORTAL.

De la nostra banda, volem recordar que tots aquells ens usuaris de la Plataforma d’e-Contractació del Consorci AOC ja disposen de la funcionalitat de presentació telemàtica d’ofertes per a contractes menors, contractes derivats d’acord marc i contractes negociats (sense mesa). Amb aquesta funcionalitat, les empreses envien telemàticament les seves ofertes/pliques i els ens les gestionen de forma electrònica.

Podeu recuperar la retransmissió del procés de licitació de la Diputació de Castelló.