e-VALISA: incidència d’accés resolta (16/09/15 – 14:00h.)

Us informem que la incidència d’accés a l’aplicació e-VALISA ha estat resolta. Ara mateix, el servei funciona amb normalitat.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de l’e-VALISA.