Ampliat el termini de resolució dels Plans de foment territorial del turisme

S’ha publicat al DOGC l’ORDRE EMO/234/2015, de 22 de juliol, que amplia el període per a resoldre les sol·licituds de subvenció dels Plans de foment territorial del turisme.

L’ordre publicada amplia fins a 6 mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el termini perquè la Generalitat emeti la resolució i la notifiqui als ens locals que han fet sol·licituds d’aquesta convocatòria. Per tant, el nou termini acaba el 24 d’octubre de 2015. Recordeu que aquesta resolució es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.