El 99,15 % de les peticions de suport es resolen dins el termini establert

L’informe del Servei de Suport del Consorci AOC recull l’evolució mensual de diferents indicadors de l’activitat de suport. Entre aquests indicadors destaquen: el grau de compliment de l’Acord de Nivell de Servei (ANS) de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

Pel que fa al mes de juny, les dades recollides mostren que el 99,15 % de les peticions de suport es resolen dins el termini que estableixen les condicions generals dels serveis  i s’ha assolit amb escreix l’objectiu (que era del 90%).

Al juny s’han rebut menys peticions de suport (2401) que al mes de maig (2568) maig però encara per sobre d’anys anteriors. S’ha registrat un descens generalitzat en el número de peticions d’alta i totes es resolen en menys de 15 dies, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei.

Referent a la satisfacció dels usuaris, es registra un lleu descens de la valoració global del suport rebut (de tots els nivells) i l’NPS* se situa en un 25,90%.

* Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8).

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar a l’ideal del 100% de votacions de 10. No obstant, el fet de restar al percentatge de nous i deus, les valoracions de l’u al sis, ho fa extremadament difícil. A títol orientatiu, les empreses tecnològiques es mouen entre el 10 i el 50%.