Convocatòria de subvencions dels Serveis integrals per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS)

El 22 de juliol s’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/225/2015 , de convocatòria de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS).

Els beneficiaris poden ser entitats locals i entitats dependents o vinculades a aquestes, que ofereixin actuacions integrals destinades a la inserció laboral de persones discapacitades o amb malalties mentals. Les entitats han de tenir experiència en el camp de la inserció d’aquests col·lectius.

La convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu. El termini per a presentar les sol·lcituds acaba el 6 d’agost i s’han de formalitzar a través d’EACAT, en el servei “SIOAS subvencions”.