El sector TIC empresarial emet un informe de bones pràctiques en contractació pública

list

L’Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals (AMETIC) i l’Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria (AEC), han elaborat l’Informe de bones pràctiques per a la contractació pública que conté consideracions i recomanacions sobre com s’han d’abordar els procediments de contractació a les administracions públiques.

La implementació d’aquestes pràctiques té com a objectiu maximitzar el valor aportat i minimitzar el preu, garantint, al mateix temps, la transparència i la lliure concurrència. Aquestes recomanacions es refereixen sobretot als contractes licitats mitjançant el procediment obert, per ser el més habitual en Consultoria i Serveis TI.

Les dues entitats, conscients de les limitacions pressupostàries del sector públic, consideren fonamental la posada en marxa de mecanismes que assegurin la correcta transformació dels models productius i l’avanç cap a l’economia digital en línia amb les directrius europees.