Activat el Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015

L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars posa a disposició dels ajuntaments l’aplicació Sistema de gestió electrònica plus (SGE+), una aplicació que té la finalitat d’agilitzar la gestió economicoadministrativa de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015. Podeu accedir al SGE+ des de l’apartat “Aplicacions” de l’EACAT.

L’accés a l’aplicació SGE+ es fa amb les credencials d’usuari amb rol de “secretari/ària” o de “responsable d’eleccions” (el gestor de l’EACAT de cada ajuntament n’ha d’assignar el rol per al SGE+). Els interventors o interventores també poden accedir-hi per fer la certificació de despeses un cop celebrades les eleccions.

El formulari “Dades de l’Ajuntament i del secretari/ària” ja està disponible i ja es pot emplenar.

L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars comunicarà als ajuntaments la data d’accés als formularis que s’obrin amb posterioritat.

Dades de contacte del servei SGE+:

– Telèfon: 93 551 59 90
– Correu electrònic: sgeplus-ajuntaments.governacio@gencat.cat