Trobareu a EACAT la sol·licitud per al Programa Treball i Formació (PANP 2015)

tutor-606091_1280El Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) consisteix en millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora.

Aquest Programa pretén afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, prioritàriament de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

Les actuacions a desenvolupar són:

  • Accions d’experiència laboral que consisteixen en la contractació de les persones participants per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.
  • Accions formatives professionalitzadores, d’entre 80 i 120 hores de durada, d’assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral.
  • Accions de coordinació i prospecció d’empreses a realitzar per part de les entitats beneficiàries mitjançant la contractació de personal tècnic, durant 7 mesos al 70% de la jornada, per a facilitar la gestió del programa i donar suport als processos ocupacionals que realitzen les persones participants al llarg del Programa.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’Ordre EMO/204/2015 al DOGC.