Publicat l’espai de transparència de l’AOC

Donant compliment al que estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern des d’ahir, 30 de juny, es pot accedir a l’espai de Transparència que conté la informació del Consorci AOC de contractació; aspectes referents a la seva estructura organitzativa i funcionament; els convenis subscrits; així com dades de gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, entre d’altres.transparència