Comunicació de la Comissionada per a la Transparència i Accés a la Informació Pública

Us adjuntem l’escrit que el 22 de juny s’ha tramès mitjançant EACAT a tots els ens locals catalans per part de l’esmentada Comissionada. En aquest es destaca el fet que ‘la Generalitat de Catalunya tindrà disponible a partir del primer de juliol el Portal de Transparència de Catalunya’.

Download (PDF, Unknown)