Revisió de les integracions via serveis web cap a la PCI

Degut a unes modificacions dels esquemes de les dades genèriques de la PCI, es requereix a tots els integradors de la PCI a revisar les seves integracions. Fins ara la PCI realitzava una validació d’esquemes laxa, i aprofitant aquests petits ajustos, es farà una validació més restrictiva del nou esquema.

Us recomanem que comenceu a provar les integracions quan abans millor, degut a que el termini en el qual la validació es farà efectiva a l’entorn de Preproducció i Producció probablement serà als voltants de l’octubre -Preproducció- i a principis de gener 2016 -Producció-.

IMPORTANT! Cal provar els canvis abans d’aquestes dates.

 

A més a més de la validació més restrictiva, els canvis que s’han fet als esquemes que hi havia fins ara son els següents (podeu demanar a suport.integracio@aoc.cat els nous esquemes):

  • S’amplia el camp IdPeticion a 100 caràcters.
  • S’amplia el camp NombreSolicitante a 100 caràcters.
  • S’amplia el camp NomSolicitanteOriginal a 100 caràcters.
  • Es posa com a opcional el bloc de dades Emissor.

 

IMPORTANT! Els canvis cal que els proveu a unes URL lleugerament diferent, i per poder provar la validació de les vostres peticions cap a la PCI i que siguin validades amb el nou esquema i la nova validació més restrictiva, cal afegir un paràmetre “validar” a la URL:

 

PREPRODUCCIO

CLÚSTER IOP

https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar

https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar

https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

 

CLÚSTER APP

https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar

https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar

https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

 

PRODUCCIO

CLÚSTER IOP

https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar

https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar

https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

 

CLÚSTER APP

https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar

https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar

https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

 

També podeu utilitzar prèviament el següent procediment per validar la vostra petició amb els esquemes de manera manual:

  • Obrir Notepad++
  • Crear un arxiu nou: Archivo > Nuevo
  • Posar-ho en format UTF-8: Codificación => Codificar en UTF-8
  • Posar el contingut de les dades genèriques
  • Anar a validar sel·leccionant la ruta del XSD nou :  Plugins > XML Tools > Validate now
  • Revisar els possibles errors de validació

 

Icona d'un globus terraqüi