EACAT: incidència detectada en l’accés al servei (12/06/2015, 10:30h)

Us informem que estem treballant en resoldre una incidència que afecta l’accés a la plataforma EACAT.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de l’EACAT.