Interconnexió entre plataformes de contractació pública (PCE-PSCP)

Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, per a la interconnexió entre Plataformes de contractació pública

Ahir, 18 de maig de 2015, es va publicar en el BOE la Resolució de 5 de maig de 2015, de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública, l’objecte del qual és la col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, mitjançant la interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació d’informació entre la Plataforma de Contractació del Sector Públic i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya; donant compliment, per part de tots els òrgans de contractació que publiquen les convocatòries de les seves licitacions i els resultats de les mateixes en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de la previsió continguda en el segon paràgraf de la disposició addicional tercera de la Llei estatal 20/2013, de garantia de la unitat de mercat.

Podeu accedir al text de la resolució en aquest enllaç: BOE