Mapa de Lleis Autonòmiques de Transparència

mapa_lleis_transparenciaS’ha publicat un mapa sobre el desenvolupament de lleis de transparència a les diferents Comunitats Autònomes. Amb un sol clic, i de manera molt visual, el mapa permet veure el nivell d’implantacions de lleis autonòmiques de transparència a tot l’Estat espanyol.

L’eina reflecteix de manera molt il·lustrativa el treball legislatiu autonòmic realitzat en aquesta matèria, possibilitat establerta per la Llei Estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu accedir al mapa en aquest enllaç: Mapa de las Leyes Autonómicas de Transparencia

Aquest mapa ha servit de base per crear recentment un altre més complet que inclou l’enllaç als webs de transparència de cadascuna de les Comunitats Autònomes, fet que facilita el seu estudi comparatiu. Podeu consultar-lo en aquest enllaç: Mapa de Portales Autonómicos de Transparencia y sus Leyes