EACAT: afectació al servei (12/05/2015, 10:30h)

Us informem que el servei a l’entorn de PRODUCCIÓ està registrant incidències que podrien dificultar l’accés a la plataforma. Estem treballant en resoldre aquesta afectació en el menor temps possible.

Si necessiteu més informació sobre aquesta afectació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de l’EACAT.