Ja podeu sol·licitar a EACAT la candidatura als guardons al treball President Macià, 2015

S’ha publicat la convocatòria d’enguany dels Guardons al treball President Macià, que reconeixen les especials qualitats, mèrits o serveis prestats en l’àmbit del treball. Hi ha dos tipus de distincions:

La distinció de la Medalla al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a aquells treballadors/ores que hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals.

La distinció Placa al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions en les següents categories:

  • Seguretat i salut en el treball
  • Igualtat d’oportunitats i conciliació de la vida personal, laboral i familiar
  • Responsabilitat social empresarial
  • Foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat

Els ens públics poden presentar propostes de candidatures als guardons a través d’EACAT. El termini de presentació de candidatures finalitza el 26 de maig.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “EMO – Medalles i Plaques treball President Macià“.